A napokban köreinkből eltávozott Csurka István igaz fokhagymagyar harcos volt. Emléke mindhalálig bennünk él. A Magyar Fokhagymafront Csurka Istvánt saját halottjának tekinti.

Kezdeményezni fogjuk, hogy a Dörner György szagtárs által vezetett Új Színház minél hamarabb vegye föl az elhunyt fokhagymagyar harcos, Csurka István nevét!

Előre, fokhagymagyar harcosok, a Csurka István Színházért!

Sajtóvisszhang

2012.01.07. 18:56

A média is kezdi elismeri a Fokhagymafront nagyságát és a Magyar Fokhagyma Egyetemes Ügyének Létfontosságát, így legutóbbi akciónkról tulajdonképpen mindenki írt, aki él és mozog. A legnagyobb olvasottságú csatornák idevonatkozó cikkeit összeválogattuk:

 

Blikk: http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/ezrek-gyulekeznek-az-opera-elott-2076271

hirado.hu:  http://www.hirperec.hu/index.php?mainmenuid=2&submenuid=0&contentId=10222 

HVG: http://m.hvg.hu/itthon/20120102_operahaz_percrol_percre?brpage=6

Index (1): http://index.hu/belfold/2012/01/02/kormanyellenes_tuntetessel_indul_2012/viccpart_is_tiltakozik_orban_alkotmanya_ellen/

Index (2): http://index.hu/belfold/2012/01/02/kormanyellenes_tuntetessel_indul_2012/itt_van_a_fokhagymafront_is/

Origo (1): http://www.origo.hu/itthon/20120102-tunetes-az-uj-alkomtanyt-unneplo-kormany-ellen.html

Origo (2): http://www.origo.hu/itthon/20120103-ellenzeki-politikusok-es-aktivistak-az-operahaz-elotti-tuntetesrol-az-osszefogasrol.html

Metropol: http://issuu.com/metro_hungary/docs/20120103_hu_budapest

Népszava: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=506533

 

 

A Magyar Fokhagymafront jó kezdetnek tartja a Fokhagymagyar Überdemokrata Köztársaság Fokhagymagyarország Dicsőséges Kormánya által megfogalmazott és a mai nappal érvénybe lépett Alaptörvényt. A MAFOF választmánya mégsem üdvözli azt, mert ugyan jó kezdő lépés a Magyar Fokhagyma Ügyét képviselő igaz, magyar alkotmány felé, de túlontúl megengedő a selejtes elhajlásokkal szemben, a cél, a totális hatalom kiépítését még nem sikerült elérni.

Frontunk követeli, hogy a Fokhagymagyar Kormány mihamarabb szigorítsa a médiatörvényt, a vámpírok kultúrimperialista tevékenységét tiltsa be, országunk lépjen ki a nyugati lilahagyma-termesztők által manipulált Európából és vándoroljon vissza a fokhagyma ősi hazájába, Ázsiába, Csurka Istvánt pedig azonnali hatállyal nevezzék ki az Univerzum Főistenévé.

A Magyar Fokhagyma csak akkor érezheti magát jól Fokhagymagyarországon, ha ott REND és FEGYELEM uralkodik.

Ennek fényében tagjainkat és szimpatizánsainkat 2011. január 2-án 17:30-ra az Alaptörvény beiktatási ceremóniájával egy időben tartandó tüntetésre invitáljuk az Opera elé, ahol kifejezzük nemtetszésünket a túlságosan megengedő új alkotmánnyal szemben.

Le az élősködőkkel! Pusztuljanak a krumplibogarak!

a MAFOF vezetősége

Szörnyű egy év volt a 2011-es: Oszama bin Laden és Idi Amin Gaddafi után mozgalmunk újabb hű támogatóját vesztette el.
Kim Dzsongil, a magyar fokhagyma koreai terjesztésének élharcosa eltávozott az örök fokhagymamezőkre. Ügyünk iránti elhivatottságát mi sem szemlélteti jobban, minthogy halálakor épp egy virágzó fokhagymaültetvényt szemlélt meg.

Mozgalmunk Kim Dzsongilt saját halottjának tekinti.

Fokhagymuljon békében!

A Führerin cselekedetei egyszerűen túl tökéletesek ahhoz, hogy megjegyzést lehessen hozzájuk fűzni. E kép is magáért beszél.

(Ezt látva bizony minden lilahagyma termesztő-bérenc reszketve menekül Fokhagymagyarországból! - a szerk.)

A Magyar Fokhagymafront (MAFOF) vezetősége megrendüléssel vegyes csalódottsággal fogadta Tarlós István főpolgármester döntését, miszerint Őszentsége Csurka István, a MAFOF főisten-jelöltje nem lehet intendánsa a Dörner György vezette első igaz magyar teátrumnak, a Hátország Színháznak.

Frontunk meggyőződése, hogy újból bebizonyosodott: hazánkat a manipulatív politikusbűnözők az utolsó szegletig kiárusítani szándékoznak, és a kultúra terein folyó vámpír kultúrimperializmussal egy időben az első igaz fokhagymagyar színház megszűnésének is gátat szabtak a gátlástalan nyugati lilahagyma-termesztők közvetlen parancsára.

Ez így nem mehet tovább! Ha kell, több milliárd fokhagymagyarral együtt az utcára vonulunk és követelni fogjuk igazunkat - mert a többség mi vagyunk!

Előre a fokhagymagyar kultúráért, a politikai színházért!

A MAFOF vezetősége

A Magyar Fokhagymafront (MAFOF) vezetősége üdvözli a Magyar Überdemokrata Köztársaság Fokhagymagyarország Szent és Sérthetetlen Kormányának legújabb ideáját, miszerint visszaállítják a hadkötelezettséget és az összes, 18. életévét betöltött, csatában bevethető magyar hazafit összeírják.

Frontunk emellett javasolja, és parlamentbéli képviselőin keresztül el is fogja érni, hogy ne csak a 18. életévüket betöltött férfiakat sorozzák be katonánának, hanem minden 2 hónapnál idősebb férfit, nőt és hermafroditát, ezzel is építve az össznemzeti együttműködést, és lehetőséget teremtve a fiatalabb és kevésbé férfiasabb hazafiaknak is a Haza szolgálatára.

Most, amikor csapataink vérre menő szabadságharcban állnak a magyarellenes zöldség-termesztők által vezetett Nemzetközi Valutaalap szorító karmai ellen, szükség van minden egyes igaz fokhagymagyar lélekre, hogy testben is kiálljon az Ügyünkért. A Valutaalap nem titkolt szándéka, hogy a magyar termőföldeket bazsalikommal, oregánóval, nyugati lila hagymával és más nemzetidegen növényekkel fertőzzék meg: fokhagymagyar harcostársunk, meddig tűrünk még?!

Csapataink és harci kecskéink bevetésre készen állnak! Előre a nyugati lilahagyma-termesztők ellen, a szabad Fokhagymagyarországért!

Az igaz magyar fokhagymagyar!

a MAFOF vezetősége 

Tisztelt Német Zsurnaliszták!

Tiltakozó levelüket megkaptuk. 
Mi, a Magyar Fokhagymafront, a Német Almák Frontjának testvérszervezete feleslegesnek és értelmetlennek találjuk a tiltakozást.
A színház nem kunszt, de a főistenség, amit elérhet velünk és a szavazatainkkal Csurka, az már valami!

A Magyar Fokhagymafront felháborítónak tartja a német újságírók levelét, melyben kétségbe vonja Őszentsége Csurka István művészi kvalitását valamint színházintendánsi kinevezésének létjogosultságát. Mozgalmunk - miképpen elődeink a múltban, úgy mi a jelenben és a jövőben is - konzekvensen képviseli Őszentsége Csurka István főistenné való választását: rendezni kell a sorokat és a vallásokat, márpedig a főisteni pozícióra kevés olyan igaz magyarszagú ember méltó, mint korunk legnagyobb pamfletírója és mozgalmunk ékes szemüveges példaképe.

Vezetőnk, Őszentsége, a Führerin, aki közel 2 éves, a jelölést egyértelműen támogatja.

Ezennel fölszólítjuk a nyugati antidemokrtaikus manipulációjának és a kultúrimperialista tevékenységének áldozatául eső német médiamunkásokat, hogy álláspontjukat módosítsák a józan ész és a népakarat nevében.

Követeljük, hogy ne írjank több levelet, ne tegyenek közleményeket közé német lapokban, nálunk senki sem beszél németül úgysem...
Felesleges minden tiltakozás és követeléseiket jobb, ha finoman és kérve adják le a portán, nálunk Erzsébetvárosban.

Az igaz magyar fokhagymagyar!

A MAFOF vezetősége

UI.: Már elkezdtük tervezni Csurka lovasszobrát a Citadellára l. a mellékelt ábrát.

(Hamarosan német nyelven is elérhetővé válik a levél.)

A Propaganda és Ideológiai Osztály vezetőjének beszéde:

Szagtársak és szagtársnők; fokhagymagyarok!

Hadd üdvözöljek mindenkit az egyedüli igazi hazafias erő, a Magyar Fokhagymafront nevében "Szebb múltat!" kampánynyitó rendezvényünkön. Örömmel jelenthetjük be, hogy a Fokhagymafront újabb kampányt indít: most, hogy az Új Színháznál megfogalmazott követelésünket, miszerint Csurka István legyen az Univerzum főistene, már elismerte a közvélemény, új, fontos idea közvetítésére vállalkozunk: SZEBB MÚLTAT! Le a hazug, nyugati lilahagyma-termesztők által manipulált történelemszemlélettel, senki se tagadhassa a magyar fokhagyma világméretű jelentőségét!

A Magyar Fokhagymafront Propaganda és Ideológiai Osztályának nevében köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével is hozzájárult az egyedül igazi hazafias erő, a Fokhagymafront kampányindítójának sikerességéhez.

Most pedig következzék "Szebb múltat!" nevű kampányunk indításaként József Attila Nem, nem, soha nevű verse. Elmondja a 2 Grammy- és egy Aranyzsiráf-díjjal rendelkező versszavaló művésznő, Mozga Anna.

Az igaz magyar fokhagymagyar!


 

 József Attila, fokhagymagyar költő beszéde:

 
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!!
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
 

A MAFOF üdvözli a vombatokat

2011.11.22. 21:04

A Magyar Fokhagymafront vezetősége üdvözli a Büdipest városába érkezett két erszényes állatkát. A MAFOF mindig is konzekvensen képviselte Magyar Fokhagyma mellett a Magyar Vombatok ügyét is, így abszolút elismerendő fejleménynek látja a Fővárosi Állatkert lépését, minek következtében két fantasztikus karakterű fővel nőtt Hazánk vombatállománya.

A Magyar Fokhagymafront saját sikereként könyveli el a két jószág érkezését: garantáljuk, mozgalmunk mindent el fog követni annak érdekében, hogy az emigráns emlősök jól érezzék magukat Fokhagymagyarországon.

Előre a fokhagymákért és a vombatokért!

Az igaz magyar fokhagymagyar!

A több ezer beérkezett pályaműből a zsűrinek komoly erőfeszítésébe és megannyi átvirrasztott éjszakájába került kiválasztani a legjobbakat. A fokhagymagyar ideológiától átitatott mezőny minden kategóriájában rendkívül magas volt a színvonal, de a legnivósabbaknak a következő alkotások bizonyultak:

I. Képzőművészet

Lőcsei Barbara

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Líra

(feldolgozás alatt)

III. Próza

Rácz Lajos: Csurka gazda fokhagymás gondolatai 

IV. Közönségdíj

Kovács Péter

Ha ezen a pályázaton nem nyerek a Dörmivel, meg a Pozsgóval, hát akkor a magyar drámának és a nagyszerű szellemi műhelynek a Magyar Fokhagymafrontnak a gyehennája nyílik meg. Ez egy szervezett, gátlástalan és fajilag meghatározott kérdés, bár nem vagyok antiszemita, csak elítélem a liberális kínai fokhagymát, ennél jobban csak a zsidó folyóiratokba csomagolt, fokhagymának vélt, bűzlő fehér hernyókat.

Az emberek nem tudják és nem is értik, miről van szó. Ők szerelnek, szántanak, szőnek, vagy operálnak, tanulnak és tanítanak. Dolgoznak. Termelik a fokhagymát, a jó vastag magyar kolbászba. Tudják, hogy vannak színházak, van opera és operett, van kabaré , és néha rászánják magukat, hogy elmenjenek egyikbe-másikba. Nem is értik, a Magyar Fokhagymafront Ideológiáját, mert nincs olyan fokhagymaház, ahol az ő nyelvén szólnának.

Ma a fokhagymaházba járást még az állítólag kedvezményezett középosztálynak is meg kell gondolnia. Két jegy legalább hatezer, egy egész füzér ára, de hát van szerencsére egy értelmiségi, fokhagymagyar réteg, amelyiknek önmagával szemben támasztott igénye, hogy időnként elmenjen, és ezzel mintegy lépést tartson, és jó erős fokhagymaszagot leheljen. a bélgázokról nem is beszélve.
Kicsit más a helyzete a pesti zsidóságnak. Már évekkel ezelőtt kimutatták a zsidó folyóiratok és a  saját statisztikák, hogy a magyarországi zsidóság között nagyságrendekkel több a diplomás, jó,sőt magas állású, nagyobb jövedelmű, mint a nem zsidók vagy a keresztények között. Zsákszámra hordhatják haza a fokhagymát. Ez már a Kádár–Aczél-korszakban is így volt, sőt tulajdonképpen már a huszadik század eleje óta így van. Még Mózes mutatta meg nekik a miként kell felszedni a más által termelt zöldségeket. És amilyen szerencséjük van, ők már eleve fokhagymaszaggal jönnek a világra. 
Az Ascher Café Dörmit és engem nácinak nevez, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kilépjünk a liberális konszenzusból és elkezdjük megszervezni a magyar nemzeti fokhagymatermesztést. Egy icipici helyen, egy fokhagymaházban. Vagy nevezzük nevén: fokhagymázban. Leszólják a pályázatunkat, mert ezekhez olyan gondolatok vannak megfogalmazva, mint a fokhagymatavaszi és őszi vetése. Nem hiszik, hogy a fokhagymagyar igénytelen, de szívós és egészséges,kiöli a liberális bélférgeket. Meg a bankok, az OTP, a Szurgut Nyeftegaz, meg Surányi, a Fidesz. Mind az Asher Cafénak dolgozik. / Még ezt a pályázatot is ő írta ki, nem is nyerek vele... /Mi nincs ma az Ascher Café birtokában? Néhány vidéki fokhagymáz és küszködő magángerezd, de van három televíziójuk, rádiójuk és ezzel meghatározó befolyásuk a termesztésre és különösen a tömegkultúrára. Főleg az október 23-a után duggatott gerezdekre fenik a fogukat, meg a présüket. 

Én nem szándékozom lóhátról nézni a görnyedő magyart az idegen kézben lévő fokhagymaföldeken, közben a zsíros bankárok kolbásztöltő versenyein részegre alázott fokhagymagyarok hurkatöltőire tekintve. Nem. Én csak azt akarom, hogy ültetés előtt a fokhagymákat válogassuk át és a tárolási időszakban töppedt, betegség, vagy rovarkártételt mutató, esetleg kihajtott egyedeket semmisítsük meg. Sokat segít, ha ültetés előtt hideghatás éri őket. Lényeg, hogy jól szellőző, sötét helyen tartsuk mindet. 

Terjed az ige

2011.10.27. 10:23

Alkotópályázatunkról a palyazatok.org is beszámol.

Köszönjük a szagtársaknak!  

Alkotópályázat

2011.10.25. 15:24

A Magyar Fokhagymafront Propaganda és Ideológiai Osztályának Sziporkaíró és Ellenségképeket Gyártó Alosztálya alkotópályázatot hirdet korosztálytól függetlenül minden igaz magyar számára. Pályázatunkra minden olyan alkotást várunk - legyen az karikatúra, fotó, költemény vagy akármi más -, ami a Fokhagymafront főisten-jelöltjét, Csurka Istvánt dicsőíti.

Egyben tervpályázatot hirdetünk a Kossuth téri József Attila-szobor helyére fölállítandó Csurka-lovasszoborra is. (Illetve bárhova máshová, ahol lerombolhat bármit is; Károly-szobor, Lánchíd oroszlánjai stb.)

Technikai megkötés nincsen.

Az elbírálás során a fehér bőrű, heteroszexuális, többgyermekes fokhagymagyar férfiakat előnyben részesítjük.

A szakértő zsűri tagjai:
Kozák Tibor, fotós
Langer Ármin, karikaturista
Pásztor Tibor, költő
Rácz Gábor, mindenhez értő, de nem politikus

Beérkezési határidő: 2011. november 10. A pályaműveket a fokhagymafront@gmail.com címre kéretik elküldeni - amennyiben azok nem digitalizálhatóak, személyes találkozó megbeszélendő a fenti címen.

A pályaműveket nem adjuk vissza; egyben a beküldő hozzájárul, hogy megbeszéljük és kritizáljuk azokat, sőt ehető részeit elfogyasszuk. 

Médiavisszhang

2011.10.23. 19:36

A Magyar Fokhagymafront által támogatott Csurka István főisteni kampányának nyitó eseményéről tisztességesen beszámolt a sajtó, íme pár példa:

168 óra: http://www.168ora.hu/itthon/tuntetes-dorner-kinevezese-ellen-84616.html

Bors: http://www.borsonline.hu/news.php?fabry-megmondta-a-tutit-&op&hid=48427

Esti Hírlap: http://www.estihirlap.hu/node/1274

Fidelio: http://fidelio.hu/szinhaz/hirek/tuntetes_dorner_es_csurka_ellen

Heti Világgazdaság: http://hvg.hu/itthon/20111022_uj_szinhaz_tuntetes_dorner

Hír24: http://www.hir24.hu/belfold/2011/10/22/nem-lesz-dorner-az-uj-szinhaz-igazgatoja/

Hunhir: http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=46344

Index: http://index.hu/kultur/2011/10/22/tarlosnak_tul_nagy_falat_dorner/

Méltóságot Mindenkinek Mozgalom: http://www.commmunity.hu/2011/10/27/doglott-atkak/

NeoFM: http://www.neofm.hu/?ezaz=20_10_6350

Népszava: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=484386

stop.hu: http://www.stop.hu/articles/article.php?id=951479

Spiegel: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,793453,00.html

TV2: http://tv2.hu/tenyek/video/szineszek-tuntettek-dorner-ellen

(A lista folyamatosan bővül.)

 

Elhangzott az Új Színház előtti kampánynyitó rendezvényen, előadta Várnai Szilárd színművész szagtárs.


 

 

Óda az Újhoz és a régihez

Még szívünkben is Csurka az úr.
Térdünkön már nincs is glazúr,
hisz leborulunk előtte mind,
míg szent kezével ránk áldást hint,
s mosolyától az ég azúr.

Ha meghallja Brusz meg Villisz,
Ki két üveg viszkit megisz',
hogy Csurka magyar hangja Dörner.
s hogy ez milyen módon dőlt el,
kiveri a hepatitisz.

Nem kell legyen többségünk.
Nagy tömegben elveszünk.
Elég, ha a táltos rendel,
s aláír a polgármester,
Mi nem fröccs, de bor leszünk.

Vesszen minden liberál,
ki ide áll meg oda áll!
A partitúra a diktatúra,
semmi szavazásos tortúra,
nekünk ez az ideál.

2011. X. 22. Jókai utca 6. 

Szagtársak és szagtársnők, fokhagymagyarjai e termőföldnek!

Eljött az idő, hogy az egyedüli igazi magyarországi hazafias erő, a Fokhagymafront főisten-jelöltet állítson, ezzel is példaképet adva a reményvesztett embereknek! 
Ezért ünnepélyesen bejelentem, hogy a Magyar Fokhagymafront főisten-jelöltje Csurka István!

Nem mehet így tovább, hogy megannyi elveszett lélek megannyi esztelen istenképhez imádkozzék: a Magyar Fokhagymafront vezetősége úgy látta, rendezni kell a sorokat és a vallásokat, márpedig a főisteni pozícióra kevés olyan igaz magyarszagú ember méltó, mint korunk legnagyobb pamfletírója és mozgalmunk ékes szemüveges példaképe, aki egész életét a nyugati lilahagyma-termesztők valamint a vámpírok kultúrimperialista tevékenysége elleni küzdelemnek szentelte. 
 A jelölést Őszentsége, a Führerin, aki közel 2 éves, egyértelműen támogatja. 
Ünnepélyesen bejelentjük, újra hogy a Magyar Fokhagymafront főisten-jelöltje Csurka István!

Síkra szállunk, hogy a Kossuth téri József Attila-szobor helyébe állítsák föl Csurka István lovasszobrát. Szorgalmazni fogjuk, hogy minden kerületben nevezzenek el Csurka Istvánról legalább egy zsákutcát, amiből majd teret csinálunk egyszer robbantással. 

Továbbá Csurka István személyes javaslatára beemeltünk stratégiai tervünkbe új pontokat: több politikát, több sorsot a színházakba! Kapjon végre teret a politikai színház! Nagyszerű vezetőink életútját bemutató vígjátékokat és ellenségeink drámáit a színpadra. Orbán-musical, Hoffman Rózsa-kabaré után az IMF drámája kerüljön színre.
Követeljük, hogy a színházak élére ezután csak komoly politikai múlttal rendelkező FÉRFI emberek kerüljenek – elvégre a politikus mindenhez ért! Kövér Lászlónak a Radnótit, Kocsis Máté pedig az újonnan felépített hajléktalan színház direktora legyen! ÖRÖKRE!

Nevezzék át Nokiás doboz Színházra a Komédia színházat! Legyen az Új Színház új neve Elmúlt8év Színház!

Tudjuk, céljaink és eszméink még nem elég érthetőek minden embernek, de higgyék el, mi tudjuk, mi kell népnek: nem holmi szakmai zsűri maga belterjességével, hanem az új dicső politikai színházak korszak jön, már halljuk is az új idők szavát.  

A MAFOF vezetősége így ezzel a nappal megkezdeni utcai és webes kampányát Őszentsége Csurka István főistenné való jelöléséért, valamint a további említett nemes célokért.
Minden támogatónkat arra kérünk, hogy amennyiben módjában áll, szálljon be kampányunkba, mely a mai nappal ezennel hivatalosan is elkezdődött!

Az igaz magyar fokhagymagyar!

Most pedig felkérném Várnai Szilárd színművész szagtársat, hogy szavalja el Pásztor Tibor szagtárs Csurka Istvánt dicsőítő költeményét.
 

  A Magyar Fokhagymafront vezetősége megrendüléssel vette tudomásul ősi szövetségesének, Moammer Kadhafi halálhírét. Kadhafi szagtárs mindig is rendületlen harcosa volt a nyugati lilahagymák nyomása elleni küzdelemnek, személyében egy hőssel lett kevesebb a világ. Az észak-afrikai fokhagymatermesztés úttörőjét tisztelhettük benne: a híres Zöld Könyvben kifejtette a magyar fokhagyma meghonosításának szükségességét.

A Magyar Fokhagymafront Moammer Kadhafit saját halottjának tekinti.

MAFOF Propaganda és Ideológiai Osztály 

Csurka Istvánt főistennek!

2011.10.18. 11:22

Fokhagymagyarok!

Nem mehet ez így tovább, hogy megannyi elveszett lélek megannyi esztelen istenképhez imádkozzék: a Magyar Fokhagymafront (MAFOF) vezetősége úgy látta, eljött az idő, hogy az egyedüli igazi magyarországi hazafias erő, a Fokhagymafront főisten-jelöltet állítson.
Márpedig a főisteni pozícióra kevés fő méltó oly mértékben, mint korunk legnagyobb drámaírója és mozgalmunk egyik példaképe: Csurka István, aki egész életét a nyugati lilahagyma-termesztők valamint a vámpírok kultúrimperialista tevékenysége elleni küzdelemnek szentelte.

Továbbá Csurka István javaslatára beemeltünk stratégiai tervünkbe új pontokat: több politikát, több sorsot a színházakba! Kapjon végre teret a politikai színház!
Emellett követeljük, hogy a színházak élére ezután csak komoly politikai múlttal rendelkező emberek kerüljenek – elvégre a politika mindenhez ért! Nevezzék át Nokiás doboz Színházra a Komédia színházat!
A MAFOF vezetősége így ezzel a nappal megkezdeni utcai és webes kampányát Őszentsége Csurka István főistenné való jelöléséért, valamint a további említett nemes célokért.

Minden támogatónkat arra kérünk, hogy amennyiben módjában áll, szálljon be kampányunkba, mely október 22-én fog kulminálni az Új Színház előtti szimpátiatüntetésen! Jelentkezni a fokhagymafront@gmail.com címen lehet.

Az igaz magyar fokhagymagyar!

Alulírottak:
A MAFOF vezetősége és egy idetévedt tiroli turista
 

A Magyar Fokhagymafront vezetősége a 2011. augusztus 19-i I. Fokhagymagyar Fesztivált abszolút sikerként könyvelte el. A belvárosi Erzsébet téren megjelent, a mindennapi igazságtalanságoktól fölháborodott és igaz magyar fokhagymára vágyó tömegekkel való beszélgetésekből és eszmecserékből egyértelműen kiderült, hogy igenis van igény a fokhagymagyar igére és mozgalmunk munkásságára. A rendezvényen megfordult közel több mint 200 000 ember csak újabb lendületet adott nekünk - nemzetellenes erők, reszkessetek: NÖVÜNK és JÖVÜNK!


The video made on the 1st Hungarlic Festival will be published soon on the YouTube-channel of the Hungarian Garlic Front: youtube.com/fokhagymafront

 

A MAFOF PROPAGANDA ÉS IDEOLÓGIAI OSZTÁLY ELNÖKÉNEK BESZÉDE
AZ ELSŐ FOKHAGYMAGYAR FESZTIVÁLON
2011. AUGUSZTUS 19-ÉN, BÜDIPESTEN

Fokhagymagyar szagtársak és szagtársnők!

A Magyar Fokhagymafront Propaganda és Ideológiai Osztályának vezetőjeként tiszta büszkeséggel jelenthetem be: eljött az idő az első Fohagymagyar Fesztiválra. Dicsőséggel teli, de hosszú útja mozgalmunknak a mai nappal kulminál. Ti, szerencsések, dicsekvően mesélhetitek majd unokáitoknak, hogy a kezdetek óta együtt harcoltok legyőzhetetlen csapatainkkal a megszálló vörös- és lilahagymák ellen, váll-váll vetve küzdötök velünk a vámpírok kultúrimperialista tevékenységének megakadályozásáért.

Február elején kezdtünk szerveződni - több, igaz magyar harcostársunkhoz hasonlóan az elnyomó, nemzetidegen rendszer miatt a föld alá kényszerültünk -, márciusban pedig, nőnapon megtartottuk az első tömegdemonstrációt a Hősök terén több ezer fő részvételével. Az egybesereglett sajtónak ismertettük nézeteinket, a gyáva, hazátlan férgek pedig örökre megjegyezték maguknak a Magyar Fokhagymafront nevét. Mozgalmunk veretlenségét mi sem bizonyítja jobban, hogy március 15-én újabb demonstráción vettünk részt: az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél tiltakoztunk a nyugati lilahagymák által megtévesztett, sajtószabadságért kiáltó csődület ellen. Sokan fölismertek bennünket, megmentőként tekintve ránk. Mi igenis konzekvensen képviseljük a médiatörvény szigorításának és a köztársaság eltörlésének értékrendjét!

Következő megmozdulásunkra áprilisban került sor, amikor a Moszkva tér nevének megváltoztatásáért szálltunk síkra: de az új kormányzattal ellentétben mi Széll Kálmánt sem tartjuk méltónak, ő ugyanis nem szerette a fokhagymát, az ideális megoldásnak a Fokhagyma teret látjuk. Természetesen sok egyéb közterületet is új, fokhagyma-kompatibilis névvel illetnénk, le a Szabad sajtó és Alkotmány utakkal, pusztuljon a Szabadság tér! Javaslatunkat még nem tűzte napirendre a fővárosi önkormányzat, de mindez napok-hetek kérdése.

Ezután újabb tömegdemonstrációt könyvelhettünk el, a Vámpírok bálja magyarországi bemutatója ellen. A vámpírok a fokhagymagyar kultúrától abszolút idegenek, helyük e szent földön nincsen! Megjelenésünkre a színház elfajzott látogatói vert seregként menekültek a színház falai közé. A kultúra birtoklásáért vívott harcnak még nincs vége!

Ma, 2011. július 26-án pedig tető alá hoztuk az I. Fokhagymagyar Fesztivált. Zenekarok, humoristák, fokhagymagyar politikai aktivisták, és egy kiállítás a Magyar Fokhagymafront eddigi történelméről fogja a mai napot felejthetetlenné tenni.

Program:
17:00 – ünnepélyes megnyitó
a Propaganda és Ideológiai Osztály elnöke,
Pásztor Tibor, az V. kerületi önkormányzat képviselője
valamint Nicolae Ceausescu, román politikus részvételével - helyette Lánger Áron... Ármin, karikaturista
17:30 – a Hooked Up Fool koncertje (szatirikus alter-rock)
18:15 – Hajdú Balázs (Dumaszínház) fellépése
18:30 – az Angel Agnetic koncertje (rock-metál)
19:00 – Hajdú Balázs még egyszer
19:15 – a No Seatbeltz koncertje (rock-elektronika)
20:00 – érdemgerezd-átadás és tortaevés (közben Frici gitározik)

A rendezvény alatt fokhagymás pirítóst (valamint szórólapokat) osztogatunk. A művészi produkciók között a Magyar Fokhagymafront aktivistái intéznek szenvedélyes szónoklatokat a tömeghez.

Fokhagymagyarok, előre a fokhagymásabb jövőért!
 

elhangzott az első Fokhagymagyar Fesztiválon

Kedves Barátaim, Hölgyeim és Uraim, Fok-hagy-ma-gya-rok!

Ünnepelni gyűltünk ma egybe. Az új kenyér ünnepe előtti napon még harapjunk egy utolsót a tavalyi kenyérből sütött fokhagymás pirítósba.

De nem állhat az egész év ünnepnapból. 

A világban korszakváltás történik. A bazsalikomok, oregánók és kakukkfüvek korszakának vége. Görögország már bedőlt, de mi büszkék lehetünk magunkra.

Ősi drakota mondás, hogy ha ha fokhagymát ettél, letagadhatod, de elhinni nem fogják. Hát mi nem tagadjuk! Mi tudjuk, hogy a spanyol narancs sem lehet olyan édes és a francia sajtok sem lehetnek olyan illatosak, mint a mi fokhagymagyar becsületünk!

Ahogy legnagyobb, legmagyarabb költőnk írta:

Sehonnai bitang ember,
ki most ha kell, falni nem mer.
Kinek drágább lehellete,
mint fokhagymagyar becsülete.

Sikeres államot csak akkor lehet felépíteni, ha erős nemzet áll mögötte. A munka nem lehet büdös, és ebben vegyünk példát a másik fokhagymatalomról. Kínában ugyan nagy tételben és rosszabb minőségben állítanak elő fokhagymát, mint büszke hazánkban, de így is közelebb állnak szívünkhöz és ízlésünkhöz, mint egy káposztázó nemzet. Ott keleten tudják azt, amit mi is megtanultunk, hogy a piaci verseny átalakult fogyasztási versennyé. Ezzel legalább a túlsúlyos honfitársaink problémáját is megoldottuk. És ők legalább nem akadályozzák, hogy nemzetünk ismét egységes legyen. Ahogy a költészet napján született versfaragó is írta:

Nem teremhet a Bánát a rácnak kenyeret!
Átjárja a Kárpátokat a fokhagymagyar lehellet!

Száz évvel korábban még a sorok közé kellett rejteni az üzenetet. Akkor így írt a költő:

A kés csörög, a feta görög,
Lestyán nincs egy szál.
Fokhagymaszagra gyűl a vad:
Te főzted ezt, király!

Dugványként népünk gerezdjei,
A fokhagyma lét ereszt,
És sírva pucolja, aki él.
Király, te etted ezt!

De ma már a forradalom nem képes beszédet, hanem tiszta szavakat kíván. Mától új köszöntéssel üdvözöljétek egymást, ami őszintébb és igazabb, mint a régi:

Fokhagymagyarok! Egybesüljetek!

Fokhagymagyarok!

Eljött az idő az első Fokhagymagyar Fesztiválra, mely a belvárosi Erzsébet téren kerül megrendezésre augusztus 19-én. Lesznek zenekarok, humoristák, fokhagymagyar politikai szónoklatok, kiállítás a Magyar Fokhagymafront eddigi történelméről és minden, ami az Überdemokrata Köztársaságért küzdők szívügye.

Program:
17:00 – ünnepélyes megnyitó
a Propaganda és Ideológiai Osztály elnöke,
Pásztor Tibor, az V. kerületi önkormányzat képviselője
valamint Nicolae Ceausescu, román politikus részvételével
17:30 – a Hooked Up Fool koncertje (szatirikus alter-rock)
18:15 – Hajdú Balázs (Dumaszínház) fellépése
18:30 – az Angel Agnetic koncertje (rock-metál)
19:00 – Hajdú Balázs még egyszer (belőle sosem elég)
19:15 – a No Seatbeltz koncertje (rock-elektronika)
20:00 – érdemgerezd-átadás és tortaevés (közben Frici gitározik)

A rendezvény alatt fokhagymás pirítóst (valamint szórólapokat) osztogatunk. A művészi produkciók között a Magyar Fokhagymafront aktivistái intéznek szenvedélyes szónoklatokat a tömeghez.

Minden igaz fokhagymagyart várunk!

MAFOF Propaganda és Ideológiai Osztály

---

Hungarlics!

It's time for the first Hungarlic Festival, which will take place on the Erzsébet square on 19th August 2011.

Programm:
5:00 PM - opening ceremony by the president of the Department of Propaganda and Ideology, the representant of the local government and Nicolae Ceausescu, Romanian politician
5:30 PM – Hooked Up Fool (alter-rock)
6:15 PM – Hajdú Balázs (Dumaszínház) stand-up comedy
6:30 PM – Angel Agnetic (rock-metal)
7:00 PM – Hajdú Balázs again (never enough)
7:15 PM – No Seatbeltz (rock-electronica)
8 PM - awards-giving and cake-eating (meanwhile Frici plays the guitar)

During the event toast with garlic (and flyers) will be given to the audience. We expect everyone to come!

HGF Deparment of Propaganda and Ideology 

A Propaganda és Ideológiai Osztály ritka tehetséges ügynökei máris elkészítettek egy fényképet, ami az augusztus 19-i I. Fokhagymagyar Fesztiválon készült.

A fotón az esemény díszvendége, Csaucseszku Mihály látható, amint épp szózatot intéz az egybegyűlt fokhagymagyaroknak. E dokumentum alapján legalább 5000 résztvevőre számíthatunk jövő héten.

Találkozunk 2011. augusztus 19-én az V. kerületi Erzsébet téren!

Előre a Fokhagymagyar Überdemokrata Köztársaságért!